İstanbul Havalimanında Jeodezik İzleme Çalışmaları

Dünyanın En Yoğun Havalimanlarından Birini İzleme

Dünyanın en yeni, en büyük ve en yoğunlarından biri olan İstanbul Uluslararası Havalimanı'nı inşa etmek için, yüksek kaliteli malzemelerden pistler inşa etmeden önce büyük miktarlarda hafriyat işleri gerekiyordu. Bu pistlerin uzun yıllar güvenli bir şekilde hizmet verebilmesini sağlamak için, inşaatın sonu yaklaştıkça yer hareketlerini izlemek gerekliydi. Havalimanının inşasından ve işletilmesinden sorumlu Istanbul Grand Airport Inc. (iGA), havalimanının güvenli bir şekilde işletilebilmesini ve paydaşların kritik, bilinçli kararlar alabilmesini sağlamak için Leica Geosystems yapısal ve jeoteknik izleme çözümünü seçti.

Hava taşımacılığı talebi Türkiye'de tarihe geçecek inşaat projesini başlattı

Hava ulaşımında Avrupa, Asya ve Afrika arasında önemli bir geçiş kapısı olan İstanbul'un daha yüksek hava trafik kapasitesine olan ihtiyacı son on yılda sürekli olarak artmıştır. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu büyümeyi karşılayacak alan tükendiğinde, hem hacmini artıracak hem de lojistik ve yolcu deneyimlerini destekleyen son teknoloji dijital teknolojilere sahip yeni İstanbul Uluslararası Havalimanı için planlar başlatıldı.

 

Bu projeyi fikir aşamasından inşaat aşamasına ve işletmeye almak için ortak girişim grubu Cengiz – Mapa – Limak – Kolin – Kalyon, İGA'yı kurdu. 2018'de, yeni havalimanında ilk temel atıldıktan sadece beş yıl sonra, üç bağımsız pisti, iki yardımcı pisti ve yıllık toplam 90 milyon yolcu kapasitesini destekleyen ilk terminal açıldı. Havaalanı, olumlu yolcu deneyimleri için Travel and Leisure gibi seyahat yayınlarının yanı sıra 2020 Avrupa'da Airports Council Uluslararası En İyi Dijital Dönüşüm Ödülü de dahil olmak üzere havacılık endüstrisindeki uluslararası kuruluşlardan şimdiden övgüler aldı.

Halihazırda yüksek transit ve yük hacimlerinde faaliyet gösteren İGA, ilave pistler ve terminaller ve bir lojistik ve kargo merkezi ile planlanan toplam yolcu kapasitesi olan 200 milyona ulaşmak için sonraki inşaat aşamalarında inşaat çalışmalarına devam ediyor.

 

İzleme İhtiyacı: Sismik Aktivite ve Devam Eden İnşaat

Ancak, bu nihai hedeflere doğru ilerlerken, havalimanının tam olarak çalışır durumda kalması gerekiyor. Projenin ilk etabında İGA inşaat ekibi, 750 milyon metreküp toprak kazdı ve günlük ortalama 1.milyon metreküp toprak taşıdı. Diğer etabın toprak işleri devam ederkeninşaat süreçleri yakındaki pist, apron ve taksi yollarını  etkileyen deformasyonlara neden olma potansiyeline sahiptir ve bu nedenle güvenli, sürekli operasyonları sağlamak için yakından izlenmelidir.

Ayrıca İstanbul, Kuzey Anadolu fay zonu boyunca yer aldığından, olası bir sismik aktivitenin havalimanı pistlerine olan etkilerini tespit edip, bakım onarım gibi süreçlerinde hızlı, bilinçli müdahaleler sağlama ihtiyacını artırdı.

Birkaç karmaşık ve değişken faktörle, iGA, uçuş operasyonlarını kesintiye uğratmadan güvenliği artıracak ve anında veri iletimini sağlayacak göze batmayan, sürekli izleme için Leica Geosystems'in izleme çözümünü seçti.

 

Yapısal ve Jeodezik havalimanı izleme için bir çözüm

İnşaat sürecinde, konumlama doğruluğunu elde etmek için yaklaşık 100 Leica Geosystems cihazı halihazırda kullanılıyordu. Leica Akıllı GNSS antenleri, GNSS Referans İstasyonları, total stationlar, ve diğer ürünler. Yerel Leica Geosystem temsilcisi Sistem A.Ş.  ile çalışmak  donanım kurulumu ve eğitimi için, uzun doluklu çözüm ortaklığını deformasyon izleme çalışmaları ile genişletmek doğal bir karardı.

İzleme projesi için Sistem A.Ş. 20 Hz'de gözlemleri kaydeden 6 adet çok frekanslı Leica GR30  GNSS alıcısından oluşan pistler etrafında bir GNSS ağı kurdu. Etkinleştirilmiş Hız ve Yer Değiştirme Otonom Çözüm Motoru (VADASE) seçeneği, bir arıza bölgesinde izleme için çok önemliydi. 20 Hz frekansında verilerin kaydedilmesi, deprem durumunda hızlı bağıl yer değiştirmeler hakkında anlık bilgilere erişim ve GNSS ağ kararlılığının izlenmesini sağlar. VADASE'den gelen yüksek frekanslı verileri (20 Hz) görselleştirmek için Leica GNSS Spider QC kullanıldı.

 

 

Toplam 26 izleme noktası oluşturmak için ek 20 tek frekanslı GMX910 GNSS alıcısı eklendi. GMX910, birçok noktayı doğruluk ve kalite ölçümleriyle izlemek için uygun maliyetli bir cihaz olarak seçildi.

Bu çözümde, GNSS gözlemleri Leica GNSS Spider  yazılımı tarafından toplanır ve işlenir. Yazılım, farklı zaman aralıklarında, daha önceki etüt ve inşaat görevlerinde halihazırda mevcut olan 3 GR10 GNSS referans istasyonu ile 26 GNSS izleme noktası arasındaki bazları otomatik olarak hesaplar. Sonuçlar daha sonra Leica GeoMoS Monitor veritabanına gönderilir ve sonrada Leica GeoMoS Now! web platformu ile raporlanır.

 

GeoMoS Now!'ın güvenli platformunda farklı türde grafikler mevcuttur ve PDF raporlarıyla birlikte planlandığı gibi kullanıcılara otomatik olarak gönderilebilir. Aynı zamanda yetkili kullanıcılar GeoMoS Now!'da görselleştirmelere ve raporlara gerektiğinde erişebilir.

 

 

Etkin ve doğru bir şekilde izleme, uçuşlar devam ederken güvenliği artırır

Bu izleme sistemi kurulumu, uçuş operasyonları devam ederken doğru ve verimli izleme sağlar. Sistem A.Ş.'nin desteğiyle sahada her zaman uzaktan ve hızlı bir şekilde erişilebilir, problemler amaca uygun bir şekilde çözülebilir, veri toplama, analiz ve iletişimdeki aksaklıkların her zaman minimumda tutulmasını sağlar.

İstanbul Havalimanı'nın diğer etaplarının inşaatı devam ederken, İGA, son teknoloji izleme donanımı ve yazılımının kendilerini ve paydaşlarını bilgilendirdiğini ve havalimanı yolcularını ve personelini güvende tuttuğunu bilerek güvenle ilerleyebilir.

Haber Kaynağı:

https://leica-geosystems.com/case-studies/monitoring/istanbul%20grand%20airport%20monitoring%20gnss