Product Big image

Pix4D Mapper

  • Profesyonel İHA haritalama uygulamaları için geliştirilmiş fotogrametri yazılımı


Pix4DMapper:

Profesyonel İHA haritalama uygulamaları için geliştirilmiş fotogrametri yazılımı

WingtraOne ile elde ettiğiniz yüksek çözünürlükteki görüntüleri Pix4D Mapper yazılımında işleyerek yüksek hassasiyet ve doğrulukta haritacılık ürünleri elde edersiniz. Elde ettiğiniz sonuç ürünler üzerinden ölçümler ve sayısallaştırmalar yapabilirsiniz.


Ürettiğiniz renkli yoğun nokta bulutu verisi üzerinden sayısallaştırma ve ölçümler yapabilirsiniz. Dilerseniz veriyi .las, .laz, .ply ve .xyz formatlarında dışarı aktarabilirsiniz.

 

Pix4D Mapper nokta bulutunu otomatik olarak sınıflandırabilir. Bu sayede farklı sınıflardaki nokta bulutunu farklı verileri üretmek ve analizler için kullanabilirsiniz. Her bir sınıfı ayrı ayrı .las ve .laz formatlarında dışarı aktarabilirsiniz.

 

Pix4DMapper ürettiğiniz renklendirilmiş nokta bulutu verisini ve fotoğrafları kullanarak ortomozaik oluşturabilir. Oluşturulan ortomozaik verileri dilerseniz editleyebilirsiniz. Bu verileri GeoTiff (.tif) ve .kml formatlarında dışa aktarabilirsiniz.

 

Oluşturduğunuz sayısal yüzey modellerini birçok farklı analiz için kullanabilirsiniz. Koordinat ve yükseklik bilgisi içeren bu modelleri farklı yazılımlarda kullanmak için GeoTiff (.tif), .xyz, .las ve .laz formatlarında dışarı aktarabilirsiniz.

 

Pix4DMapper ham topoğrafyayı temsil eden sayısal arazi ve yükseklik modellerini oluşturduğu sınıflandırılmış yoğun nokta bulutu verisini kullanarak üretebilir. Bu veriyi GeoTiff (.tif) formatında dışarı aktarabilirsiniz.

 

Desen geçirilmiş 3B ağ modelleri ürettiği gibi mühendislik çalışmalarında kullanılan üçgen modeli de oluşturmaktadır. Bu ağ modelleri kullanarak farklı yazılımlarda yüzey oluşturabilirsiniz. Dışarı aktarırken .ply, .fbx, .dxf, .obj ve .pdf formatlarını seçebilirsiniz.

 

Sayısal yükseklik ve arazi modellerini baz alarak eş yükselti eğrilerini oluşturarak .shp, .dxf ve .pdf formatlarında dışarı aktarabilirsiniz

 

Herhangi bir yüzeyin sayısal yüzey modelini oluşturarak GeoTiff (.tif) formatında dışarı aktarabilirsiniz.

 

Herhangi bir yüzeyin ortomozaik verisini oluşturarak GeoTiff (.tif) formatında dışarı aktarabilirsiniz.

 

Hassas tarım uygulamaları için multispektral kameraları kullanarak veri tabanı oluşturabilirsiniz. Her piksel için bitkinin sağlık durumuna göre güneş ışığını yansıtma miktarı Pix4DMapper tarafından oluşturulabilir. Bu işlem sayesinde oluşturacağınız yansırlık haritalarını GeoTiff (.tif) ve .shp formatlarında dışarı aktarabilirsiniz. Bu haritalar daha sonra bitkilerin sağlık durumunun analizinde kullanılabilir.

 

Yansırlık harita verisi kullanılarak NDVI analizi gibi farklı etmenlerinde hesaplamalara dahil edildiği analizler yapar ve indeks haritalarını oluşturabilirsiniz. Elde edilen indeks haritasına göre bitkilerin ve ekinlerin sağlık durumlarını tespit edebilirisiniz. GeoTiff (.tif) ve .shp formatlarında dışarı aktarabileceğiniz indeks haritaları uygun donanım ve sistemlerle donatılmış otonom tarım makinalarına yüklenerek tarımsal ürünlerin doğru şekilde geliştirilmesinde kullanılabilir.

 

Yüzeylerin ısı durumunu ölçen termal kameralardan elde edilen verileri işleyerek termal haritaları üretebilirsiniz. GeoTiff (.tif) formatında dışarı aktarabileceğiniz bu haritalar ısı kaybı analizleri veya GES sahalarında güneş panellerinin sağlık durumlarının tespiti gibi farklı uygulamalarda kullanılabilir.