ATrack Suite

ATrack Suite

Modüler yazılım demiryolu altyapı verilerinin akıllı işlemesine yardımcı olur

ATrack Suite by Leica Geosystems:

Otomatik Ray Hattı Son-Durumu Mühendislik & İyileştirme Yazılımı

 

Ray hatları ve eğimlerin etkili biçimde hesaplanması

ATrack Suite by Leica Geosystems  ray hattı mevcut durumu, geometri elemanları ve parametrelerinin komple matematiksel analizini sağlar. Kullanıcıya üst seviyede yardımcı olan benzersiz grafik ara yüzle büyük demiryolu ray hattı veri setleri etkili biçimde hesaplanır. Ray hattı elemanları ve eğim değişimleri sadece birkaç saniye içinde hassas biçimde  hesaplanır; daha güvenli ray çalışmaları sağlanır. Hata analizi özelliği sayesinde ölçüm boşlukları ve dönüştürmeler, hesaplanan ray hattı geometrisinin ölçülen noktalarını karşılayacak şekilde köprülenir.

ATrack Suite by Leica Geosystems pek çok uygulamada kullanılır. Örneğin:

* Konum ve yükseklik dahil ray hattı planlaması, jeodezik hesaplamalar

* 2B planlar ile ray hattı düzeninin tüm parametrelerle gösterilmesi

* Ray hattı dönüştürmeleri ve dönüştürme hesaplamaları

* Kullanışlı program eklentileri AXTRAN ve GVPlan

* ATrack by Leica Geosystems yazılım ailesi şu grupları içerir: ATrack Basic Configuration (Atrack Temel Konfigürasyon)

* ATrack Railway Calculation (Demiryolu Hesaplaması)

* ATrack Driving Dynamics

* ATrack Track Plan (Ray Hattı Planı)