Product Big image

Agisoft Metashape Professional Edition

  • Profesyonel Fotogrametri Yazılımı


Agisoft Metashape Professional Edition:

Metashape ile dijital görüntüler fotogrametrik olarak işlenerek 3B konumsal veriler üretilir.

WingtraOne ile elde ettiğiniz yüksek çözünürlükteki görüntüleri Agisoft Metashape Pro yazılımında işleyerek yüksek hassasiyet ve doğrulukta haritacılık ürünleri elde edersiniz. Elde ettiğiniz sonuç ürünler üzerinden ölçümler ve sayısallaştırmalar yapabilirsiniz.


İHA verilerinde sayısal arazi ve yükseklik modelleri oluşturarak farklı formatlarda dışarı aktarabilir ve ölçümler yapabilirsiniz.

 

Farklı yoğunlukta ağ modeller oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz ağ modelleri editleyebilir ve farklı formatlarda dışarı aktarabilirsiniz.

 

Ürettiğiniz ortofotoların kalitesini artırmak için ortofotoları editleyebilirsiniz. Ortofotoları farklı formatlarda dışarı aktarabilirsiniz.

 

Sayısal arazi ve yükseklik verilerini kullanarak otomatik olarak eş yükselti eğrilerini oluşturur ve farklı formatlarda dışarı aktarabilirsiniz.

 

Arazi modelleri üzerinden yüzeylerin üzerinde ve altında kalan alanların dolgu ve kazı hacimlerini hesaplayabilirsiniz. Bu sayede stok hacim hesaplamalarınızı kolayca yaparsınız.

 

Nokta bulutunuzu otomatik veya manuel olarak sınıflandırabilir veya editleyebilirsiniz. Nokta bulutu verilerinizi farklı formatlarda dışarı aktarabilirsiniz.

 

Belirli bir güzergah boyunca arazininin düşey profilini çıkartabilirsiniz.

 

Üretilen veriler üzerinden sayılsallaştırma yaparak farklı formatlarda dışarı aktarabilirsiniz.