Bernese GNSS Software

Bernese GNSS Software

Yüksek doğruluklu Akademik GNSS post-proses yazılımı

Bernese GPS Yazılımı;

* Jeodezi, meteoroloji ve jeoloji alanında araştırmalar yapan bilim adamları,

* Üniversiteler

* Yüksek doğruluklu GPS ölçümleri yapmak zorunda olan ölçüm birimleri

* GNSS alıcılarının bakımından sorumlu birimler

* Yüksek doğruluk, güvenilirlik ve yüksek verim gerektiren karmaşık uygulamalarla çalışan ticari kullanıcılar

için ideal araçtır.
 

Temel özellikleri:

* En yüksek doğruluk gereksinimlerini karşılar

* Tüm statik ve kinematik GNSS uygulamalarını işler

* RINEX veri arayüzü

* Yüksek prezisyonlu jeodezik alıcıların kaydettiği tüm gözlemlenebilir ögeleri; yani her iki taşıyıcıdaki kod ve faz verilerini işler. Kod gözlemleri içeren uygulamalar için uydu ve alıcıların diferansiyel kod sapmalarını dikkate alır.

* Aynı aşamada tek ve çift frekans verileri işlenebilir, iyonosferik modellerin kullanılması istasyon koordinatlarındaki iyonosferik gecikme ve diğer parametrelerin etkisini en aza indirir.

* Beş farklı doğrusal L1 ve L2 kombinasyonları kullanılabilir.

* Aynı işleme aşamasında farklı alıcı türlerinden alınan veriler işlenebilir ve birleştirilebilir (alıcı türüne özgü anten faz merkezi varyasyonlarının kurulumu ve kullanılması da dahil)

* Farklı belirsizlik çözünürlüğü stratejileri ile faz belirsizlikleri çok uzun baz hatlarına kadar (birkaç bin kilometre) düzeltilebilir

* GPS, GLONASS ve GPS/GLONASS alıcılarından alınan verilerin tamamen kombine biçimde işlenmesine imkan verir.

* Sıfır-fark modunun yanı sıra çift-fark modunda da işleme yapılabilir. Özellikle de zaman transferi ve prezisyonlu nokta konumlandırma (PPP) için uygundur 

* SLR gözlemleri ile GNSS uydularını işleme özelliği

* Alçak yörüngeler için kinematik ve prezisyonlu yörünge belirleme

* Düzlem hareketleri, yeryüzü gelgitleri ve okyanus gelgitlri için modellenmiş istasyon hareketleri

* Farklı troposfer haritacılık fonksiyonları, troposfer gradyan parametrelerinin öngörülmesi

* Alıcı ve uydu antenleri için anten faz modelleri öngörmeye ve uygulamaya imkan verir. ANTEX anten bigi alış-veriş formatını destekler

* Çok sayıda farklı parametre türü üçün eşzamanlı çözüm

* Bazhattı-, oturum-, kampanya-, çoklu kampanya işleme için parametre öngörme programları kullanılabilir. Gözlemleri yeniden işlemeye gerek kalmaksızın normal denklem sistemleri kullanan çok farklı karmaşık çözümler (örneğin, yıllık koordinat ve ERP çözümleri) oluşturulabilir.

* Normal denklemleri birleştirmek için yeni geliştirilen araç, parametrelerin önceden kaldırılması ve jeodezik veri tanımlama gibi gelişmiş seçenekler sunar.

* Desteklenen uluslar arası giriş/çıkış formatları: LEO uzantılı RINEX, SP3c, SINEX, IONEX, Clock RINEX, Troposphere SINEX, ANTEX, IERS ERP

* İleri teknolji gözlem simülasyon aracı mevcuttur.

* Yeni geliştirilen windows-yönlendirmeli kullanıcı arayüzü, net giriş panelleri ve program yapısı

* Yeni geliştirilen güçlü Bernese İşleme Motoru (BPE), otomatik işleme dizileri uyarlamaya imkan verir; prezisyonlu nokta konumlandırma (PPP), baz hattı işleme, ağ işleme (RINEX-SINEX), saat tahmini vb. Bu örnekler kullanıcının ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. 

* 600 sayfadan fazla yazılı belge, genişletilmiş html-bazlı çevrimiçi yardım panelleri ve teknik destek alma imkanı