SiRoadScan

SiRoadScan

SiRoadScan by Leica Geosystem, otoyol ve yol endüstrisi için 3B lazer tarama verileri çıkartılması ve analizini sağlayan komple bir yazılım paketidir

SiRoadScan by Leica Geosystems:

Akıllı ve 3B Yol İşleme

 

Yollar ve karayollarının dinamik ve son-durum olarak çıkartılmasını sağlayan yazılım

 

SiRoadScan by Leica Geosystems son-durum karayolu ağının profesyonel doğrulukta eksiksiz olarak çıkartılmasına imkan verir. Karayolu ağının son-durum altyapısı analiz edilerek, devlet ve yerel düzenlemelere yasal uygunluk sağlanır ve masraflar kısıtlanmış olur. Sınıfının en iyisi SiRoadScan by Leica Geosystems ulusal karayolu kuruluşları ve ulaşım departmanları için idealdir.

 

Özellikleri:

* Tüm tarama sistemlerinden, LAS, DXF, ve ASCII/PTS dosyasından tarama verileri formatını içe aktarma

* Geometrik nesneler olarak kontrol noktalarının içe aktarılması

* Nokta bulutunun otrografik görüntüleri ve ortofotolarının oluşturulması

* Tif, DXF aktarımı, geometri elemanlarının DXF dosyası, ascii dosyası olarak dışa aktarılması

* Yer merkezli koordinat sisteminden kullanıcı tarafından tanımlanan projeksiyon sistemine dönüştürme

* Toplu tespit fonksiyonu; yüzey belirleme ve hareketli nesnelerle izlerin (ghosts) ortadan kaldırılması

* Yol bazlı geometrinin (yol sınır çizgileri ve merkez çizgiler) ve kaldırım hatlarının grup halinde çıkartılması

* Yol merkez hattı boyunca kesit ve boylamsal profillerin dışa aktarılması

* Yol geometrisine göre grup halinde çakışma tespiti modülü. Önceden tanımlanmış açıklık profiline bağlıdır, araba gövdesi tanımını, dinamik profil parametrelerini ve yol geometrisi parametrelerini dikkate alır.

* Merkez hat boyunca kesit profillerinin grup olarak oluşturulması, sonrasında vektörleştirilmesi ve DXF formatında dışa aktarılması

* Kinematik veya statik lazer tarama sistemi ile ölçülen yapısal nesnelerin (tüneller, köprüler) analizleri