SiRailManager

SiRailManager

SiRailManager by Leica Geosystems, sunucu bazlı bir çözüm olup komple ulusal ray hattı veritabanlarını görütülemek ve yönetmek üzere kullanılır

SiRailManager by Leica Geosystems:

Demiryoluna Ait Tüm Verinin Yönetimi

 

Demiryolu veri tabanı ve demiryolu ağında nokta bulutu yönetimi

SiRail Suite veri tabanı yönetim aracı olan SiRailManager by Leica Geosystems, demiryolu ağının nokta bulutundan geometriye ve sinyal katmanlarına kadar bütünsel görünümünü oluşturur.

Bu yazılım tek bir noktadan tüm kritik son-durum ağ bilgilerini sağlayarak verimi artırmak ve etkili çalışma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ray hattı ağları ve geçiş planları gibi çeşitli seviyelerdeki verileri bir araya getiren ve geliştiren bu yazılım mevcut ray hattı geometrisini işler, yönetir ve günceller.

Hem statik ve kinematik verilerin görselleştirilmesi hem de açıklık analizinin görüntülenmesi için idealdir.

Diğer özellikleri:

* Büyük miktardaki verilerin kolayca kullanılması

* Özellikle açıklık analizi için, akılı analiz fonksiyonları

* Tanımlanmış açıklık profilleri için ölçme fonksiyonları ve ulusal demiryolu standartlarına göre çoklu çakışma analizi (örn. Avrupa Standardı prEN 15273 ve güncellenmiş tanımlar)

* Tren istasyonları için şematik çizimler oluşturulması

* Bilgilerin, gönderilmesi kolay olan PDF formatına veya kullanıcı tarafından özelleştirilmiş başka formata aktarılması

* Sınırsız sayılabilecek program eklentileri; köprülerin, tünellerin ve demiryolu geçişlerinin entegrasyonu dahil

* Hava ölçümü verilerinin eklenmesi


Leica SiRailManager yazılım ailesi şunları kapsar:

* SiRailManager Database Management Engine

* SiRailManager Database Engine Geometry Level

* SiRailManager Database Engine Topology Level

* SiRailManager Database Engine Signalizaton Level

* SiRailView Batch Historical Clearance

* SiRailView Batch Multi Scan Analysis

* SiRailView Route planning

 

Yerel veya cloud kurulumu:
Leica SiRailManager sunucu bazlı bir veri tabanına erişim yoluyla komple ray hattı ağını dijital olarak gösterebilir ve yönetebilir. Bu modül cloud yoluyla da kullanılabilir. Kaydedilen bilgilere her türlü mobil aygıttan ulaşılabilir.