BUSAGA.xyz Tanıtımı

HKMO Bursa Şubesinde BUSAGA alt yapısı ve hizmetleri ile ilgili tanıtım toplantısına katılım sağlandı

BUSKİ Sabit GNSS Ağı (BUSAGA)" ve (M5) BİLGİLENDİRME SUNUMU YAPILDI !!!

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü‘ nce, İl Mülki Sınırı içerisinde planlama, projelendirme ve her türlü coğrafi tabanlı uygulama ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayata geçirilen "1/1000 ve 1/5000 ölçekli vektör haritaların ve ortofoto haritaların üretimi projesi (M5)" ve RTK GNSS Alıcılarının hassas konum bilgisi elde edilebilmesi ve yapılacak tüm konuma dayalı ölçme uygulamalarına temel oluşturulması için kurulan "BUSKİ Sabit GNSS Ağı (BUSAGA)" projelerinin mesleğimizce çalışma yöntemlerine en uygun nitelikte kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla 16.05.2017 tarihinde HKMO Bursa Şube Yönetim Kurulu üyeleri, meslektaşlar ve Sistem A.Ş.‘nin de katıldığı; bilgilendirme sunumu yapılmıştır.

Şube Saymanı ve BUSKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı‘nda Harita Mühendisi olarak görev yapan Sn. Hüseyin Serkan BULUT tarafından BUSAGA projesi hakkında gerçekleştirilen sunumda projenin amacı, yapım aşamaları ve işleyişi hakkında detaylı bilgiler meslektaşlarımız ile paylaşılmıştır.

İkinci sunumda ise Şube Yedek Yönetim Kurulu üyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığında görevli Harita Yüksek Mühendisi Sn. Fatih ALİYAZICIOĞLU tarafından katılımcılara "Bursa Mülki İl Sınırını Kapsayan Yaklaşık 12 000 Km² Alan İçinde 1/1000 Ölçekli Ortofoto Haritalar İle Yaklaşık 8500 Km² Alan İçerisinde 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli Vektör Haritaların Üretimi İşi (M5)" projesi tanıtılmış ve proje kapsamında gerçekleştirilen jeodezik işlemler ve sonuç ürünler hakkında bilgi verilmiştir.

Sistem A.Ş.olarak biz de üçüncü ve son oturumda katkıda bulunduk. Firmamız temsilcisi Sn.Özgür AVCI tarafından "BUSAGA Projesi ile Yapılan Ölçme Yöntemleri Ve İnternet Tabanlı Uygulamalar" hakkında bilgiler verdik. Sunum sonunda BUSAGA web sitesi üzerinden dengeleme ve dönüşüm hizmetleri örnek uygulamaları da gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Sn. Ali Faruk ÇOLAK Sunum sonrasında konuşmacılara teşekkür etti ve Bursa‘mıza böylesi büyük projelerin gerçekleşmesinde katkıları bulunan BUSKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Sn. Mehmet Sait AYIK‘a ve BUSKİ Genel Müdürlüğü Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürü Sn. Murat KARAOĞLU‘na plaket takdim etti.

www.busaga.xyz 'den BUSAGA ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.Haber Albüm