Türkiye

Polyak Eynez'in değerli ölçme ekipleri, bu gururda sizin payınız büyük...

İzmir’in Kınık ilçesinde yer alan Fina Enerji ile Polat Madencilik ortaklığındaki Polyak Eynez yer altı kömür işletmesinde üretim için son aşamaya gelindi. Polyak Eynez sahası, 850 metreye varan kuyulardan sürülen galeriler ile 3600 metre uzunluğunda ki desandre'nin birleşmesi ile Türkiye'nin en derin linyit madeni ünvanına sahip. Zorlu koşullarda çalışan ölçme ekipleri, Leica TS15,TS16 total stationlar kullanarak, proje ilerlemelerini ve deformasyonları Amberg Tunel programında değerlendirmektedirler. Ayrıca yüzeydeki çalışmalarda ise Leica GS14 ve GS15 GNSS alıcıları kullanılmaktadır.
Nihai bölgeye ulaşmak için galeri açma makinesi kullanılan proje, TH34 demir bağ, halat saplama, püskürtme beton, taban sarması ve taban betonu gibi tahkimat bileşenlerinin tamamının bir arada kullanıldığı, ülkemizin en derin linyit maden ocağı olma özelliğini taşıyor.

Proje ile linyit kömür madeninin kırma-eleme ve yıkama işlemlerinden geçirilerek kalorifik değerinin yükseltilmesi ve piyasaya verilmesi amaçlanıyor. Tam mekanize metot ile üretim yapılacak işletmenin yıllık 5 milyon ton kömür üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor. Bu büyük projede başta ölçme ekibi Mehmet Sarıtaş, Semih Safkan, Kerem Olgaç, Hasret Öner, Onur Salgın, Aziz İndirik, Mesut Yıldızhan, Erdem Uslu ve Adnan Arık olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.


Türkiye'nin önde gelen firmaları Leica Geosystems Teknolojilerini, Sistem A.Ş.'nin desteği ile tercih etmeye devam ediyor.
Sizinle birlikte, hep daha ileriye...Haber Albüm