Product Big image

Leica Nova TM60

  • Sağlam, hassas ve dayanıklı


Leica Nova TM60

Sağlam, hassas ve dayanıklı Leica Nova TM60 izleme projelerinizde sürekli ve güvenli veri toplamanız için yardımcı olur. Oturma, esneme, yer değiștirme, kayma veya bașka herhangi bir durum değișikliğine karşı, sahanız 7 gün 24 saat kontrol altında olacaktır.

TM60, dünyanın en uzun ATRplus menzili, 0.5" otomatik hedefleme doğruluğu, gelișmiș görüntüleme ve en uzun kesintisiz çalıșma özelliklerine sahiptir.

Cihaz Leica GeoMoS İzleme Çözümleri ile tam gücünü yansıtmaktadır. 

Bu birliktelik, birçok izleme projesinin, günlük ya da sürekli izleme ile ilgili farklı taleplerine cevap verilmesine olanak sağlamaktadır. TM60 izleme amaçlı total station hava şartlarından dolayı cihazı yerinden kaldırmanıza gerek kalmadan  çeşitli çevre koşullarına uyum sağlayarak veri sürekliliği sağlamaktadır.

Cihaz güçlü ve yenilikçi Leica Captivate yazılımı ile gelmektedir. Kolay kullanım ve kullanıcı dostu uygulamalar günlük ölçüm ve izleme projelerinizde sizi destekler.

 

Leica Nova TM60 nerelerde kullanılabilir :

* Sürekli izleme (7/24): Uzaktan çalıștırma, kesintisiz ve sürekli izleme, gerçek zamanlı ölçüm verileri, çeșitli çevre koșullarına karșı dayanıklı.

* Oturumsal izleme (periyodik): Esnek cihaz kurulumu, otomatik ölçümler, Leica Captivate saha yazılımı, özel izleme uygulaması, bulut hizmetlerine bağlanabilirlik.

* Binalar ve yapılar: Binaların, gökdelenlerin, endüstriyel ve spor tesislerinin, açık deniz ve yer altı yapılarının izlenmesi.

* Ulașım altyapısı: Tünel, demiryolu, köprü, yol, otoyol, liman, havalimanı ve kanalların izlenmesi.

* Çevresel izleme: Heyelanların, kaya düșmelerinin, çökmelerin izlenmesi.

 * Enerji altyapısı: Barajlar, petrol ve gaz sahaları, nükleer tesisler, boru hatları enerji santrallerinin izlenmesi.

* Madencilik: Șev ve palyelerin, yüksek duvarların ve açık ocaklarının izlenmesi