SiRailScan

SiRailScan

SiRailScan by Leica Geosystems, ray endüstrisi için 3B lazer tarama verileri çıkartılması ve analizini sağlayan komple bir yazılım paketidir

SiRailScan

Akıllı 3B Ray İşleme

Ray elemanlarına ait tüm mevcut durum ve veri işleme

 

SiRailScan by Leica Geosystems  ray ağının mevcut durumunun profesyonel doğrulukta  çıkartılmasına imkan verir. Ray ağının son-durum altyapısı analiz edilerek, tren kontrolünde emniyet sağlanır ve masraflardan kaçınılmış olur. Sınıfının en iyisi grup işleme ve  tren yolu ağı çıkartma sayesinde, SiRailScan by Leica Geosystems yazılımı özel ve kamuya ait ray ağlarının görüntülenmesi ve bakımı için idealdir.

 

Özellikleri:

* Tüm tarama sistemlerinden ve LAS/ASCII/PTS/DXF dosyalarından tarama verileri formatını içe aktarma

* Geometrik nesneler olarak kontrol noktalarının içe aktarılması

* Kesit düzlemleri / tek en kesitler / boylamsal kesit profilleri oluşturulması

* Nokta bulutundan geometri elemanları oluşturma / düzenleme

* Ray merkez hattına kadar alan dahil olmak üzere nokta bulutunda 3B ölçüm

* Tif, DXF aktarımı, geometri elemanlarının DXF dosyası, ascii dosyası olarak dışa aktarılması, 3DS ve DGN formatı ile kullanıcı tarafından özelleştirilmiş formatlarda dışa aktarma

* Son-durum eksen veya dizayn hat bazında grup dinamik çarpışması tespiti ve analizi

* Merkez hat boyunca kesit profillerinin grup olarak oluşturulması, sonrasında vektörleştirilmesi ve DXF formatında dışa aktarılması

* Son-durum ray geometrisinin grup halinde doğruluk ve güvenilirlik değerleriyle çıkartılması (sol/sağ ray ve merkez hat)

* Kemer tellerin tespiti, vektörleştirilmesi ve dışa aktarılması

* Dizayn ve son-durum arasında karşılaştırma ve önceden tanımlanmış bir formatta (ASCII, DXF, DGN, PDF veya kulalnıcı tarafından tanımlanmış diğer formatlar) dışa aktarma

* Önceden tanımlanmış ray açıklığı profili ile tünel yapısı arasındaki minimal, yatay, düşey ve radyal mesafelerin ölçülmesi

* Tünel gövdesinin 2B olarak dönüştürülmesi ve dizayn ver ile son-durum veri arası karşılaştırma

* Hacim görüntüleme ve balast değerlendirmeleri tespiti için DTM hesaplamaları

* Son-durum ray geometrisi boyunca bulunan traverslerin ayrı nokta bulutu olarak dışa aktarılması

* Travers yüzeyinde olan sapmaların dışa aktarılması

* Nokta bulutunun otrografik görünümleri ve ortofoto görüntüler oluşturulması

* Tanımlanmış ön koşullarla zaten eşleştirilmiş halde bulunan nokta bulutlarının düzeltilmesi ve kurtarılması

* Kinematik veya statik lazer tarama sistemi ile ölçülen yapısal varlıkların (tüneller, köprüler)  deformasyon analizi

* Çatlak uzunluğu ve genişliğinin eş zamanlı olarak hesaplanmasıyla çatlak tespiti algoritması