Pedasa Antik Kenti

Athena Kutsal Alanı'nın Belgelendirilmesi

Antik kaynaklarda adı geçen sekiz Leleg kentinden biri olan Pedasa Antik Kenti Bodrum'un Konacık Mahallesinde bulunmaktadır.
Homeros’un aktardığına göre Troya Savaşı sırasında Karyalılar ile birlikte Troya yandaşı olan Leleg halkı,
Troya’nın güneyinde Pedasos şehrinde yaşarken, Troya savaşı sonrasında güneye inerek Karya Bölgesi’nde
Halikarnassos civarına yerleşmişlerdir. Antik belgelerde Troya savaşı sırasında ve sonrasında Karlarla birlikte anılan Lelegler, Karya Bölgesi’nde, bugünkü Bodrum Yarımadası’nda sekiz kent kurmuştur.
Kurulan bu şehirlerin en önemlilerinden biri de Pedasa’dır.
“ Pedasesliler Halikarnassos’un ötesinde kıyıdan içeride oturuyorlardı ” diyen Herodotos Pedasa’nın lokalizasyonu için en önemli bilgiyi vermektedir. Çünkü Halikarnassos üzerindeki tek kent Pedasa’dır.
Bu görüş 2008 yılında Tapınak terasında bulunan bir yazıtla kesinlik kazanmıştır.

MÖ.7 yy.a tarihlenen küçük buluntular ışığında kentte bulunan Athena Tapınağı, bu dönemden itibaren kutsal kimliğine kavuştuğu düşünülmektedir. Kaliteli duvar işçiliğine sahip dikdörtgen bloklardan inşa edilen ve doğu-batı yönlü sunak/tapınağa ait olabilecek yapı temelleri açığa çıkarılmıştır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Adnan Diler'in gözetiminde, Sistem A.Ş.'nin Lazer Tarayıcı konusunda ki uzman ekibiyle Athena Tapınağı, Leica C10 lazer tarayıcı ile taranarak 3 boyutlu olarak belgelenmiştir. Ayrıca drone ile havadan da veriler toplanarak fotogrametrik çalışmalar da yapılmıştır. Drone verileri ile lazer tarayıcı verileri birleştirilip, AutoCAD üzerinden yapılan detaylı plan çizimlerinde altlık olarak kullanılmışlardır.
Alanın büyüklüğü ve detayları göz önüne alındığında klasik yöntemlerle aylarca sürecek olan bu ölçümler, Leica C10 Lazer Tarayıcının üstün performansı sayesinde kısa sürede tamamlanmıştır. Tapınak alanında 49 istasyon kurulumu ile saniyede 50.000 nokta ölçülerek, toplamda 271 Milyon 114 bin 868 noktadan oluşan yüksek kaliteli nokta bulutu verisi elde edilmiştir. Bu sayede tapınağın mevcut durumunun modellenmesi, röleve çizimleri, restorasyonu gibi uygulamalar arkeologlar, restoratörler ve mimarlar için yol gösterici olacak ve işlerini kolaylaştıracaktır.
Bizde Sistem A.Ş. olarak kültürel mirasımızın korunmasına katkı sağlamaktan dolayı onur duyduk.

 Haber Video