Madende Güvenlik

Sistem A.Ş. Can ve Mal Güvenliği için Alt Yapı Hizmetleri Sunuyor.

Açık maden sahalarında şev stabilizasyonu izleme çalışmaları, anlık hareketlerin uyarı sistemlerine dönüşümü ve, karar verici birimlere, hızlı ve güvenilir bilgi oluşturup raporlamak için büyük önem kazanmaktadır.

1995 yılında kurulan Sistem A.Ş, başta haritacılık uygulamaları olmak üzere, tüneller, maden sahaları, barajlar, köprüler, ve yollar için çeşitli seviyelerde ölçüm çözümleri sunmaktadır.SİSTEM A.Ş., Ölçüm sistemlerinin kullanıcılara sağladığı faydaları analiz eder, kurum ve firmalara sistem altyapısı ile birlikte bütünsel bir çözüm sunmaktadır. Sistem A.Ş. Leica-Geosystems üstün yazılım ve donanım ürünü yelpazesi içerisinden en uygun çözümleri sunulmaktadır.

 

Açık maden işletmelerinde, verimliliğin artırılması kadar can ve mal güvenliğinin de sağlanması yüksek önem arzetmektedir. Madenlerde, yer kabuğu hareketleri, jeolojik yapı, kazı çalışmaları, toprağın sululuk oranı, meteorolojik koşulların ani değişimi (kuraklık, donma) gibi nedenlerle zamana yayılmış ya da ani heyelanlar oluşabilmektedir. Anlık hareketlerdeki ani değişimlerin tespit edilmesi, heyelan tehlikesi altındaki bölgelerde çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması, karar mekanizmaları için, hızlı ve güvenilir bilgi oluşturulup raporlamak için sürekli çalışan heyelan izleme sistemleri kurulmaktadır. Günümüzde sürekli ya da kampanya bazlı heyelan izleme ile ilgili bir çok güvenilik teknik ve teknoloji uygulanmaktadır.

 

Jeodezik İzleme Sistemi (Geodetic Monitoring System-GeoMoS), hareketin varlığının yanı sıra, bize hareketin yönü ile ilgili de bilgi vermesi nedeni ile sıklıkla tercih edilmektedir. Bu yöntem, diğer bilimdalları tarafından da kolay anlaşılabilen, gerekli durumlarda farklı tür de sensörler, ve veri yapıları ile birlikte yorumlamayı sağlayacak niteliktedir. Sistem A.Ş. bu noktada da farklı Firmalar ve üreticiler ile işbirliği yapmakta, sahanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun bütünleşik sistemleri sunmaya gayret etmektedir.

 

GeoMoS Jeodezik izleme sistemi 7 gün 24 saat boyunda jeodezik yöntemle sahada bulunan prizmalara okumalar yapmakta ve anlık değişimleri saha ekiplerine ve VDV web uygulaması üzerinden işletme yetkililerinin erişimine sunmaktadır. Yanı sıra, kurulu olan meteorolojik istasyon ile, istasyon noktasındaki yağmur, sıcaklık, ve basınç değişimi bilgileri de grafik gösterimlerle yöneticilere sunulmaktadır. Hem GeoMoS hem de VDV web uygulaması üzerinden farklı sensör verilerinin birbiri ile olan korelasyonu grafik olarak görselleştilmekte, alarm seviyeleri oluşturulmaktadır.

 

İşletmede kurulu olan sistem, bir adet 3000 metreden hedef orta noktası belirleme yeteneğine (ATR) sahip izleme amaçlı özel üretim total station, 1 adet meteorolojik istasyon, ve bunalara ait güç ve kabin yapıları sunucu ve GeoMoS Jeodezik İzleme Sistemi yazılımı ve VDV web sunucu yazılımlarından oluşmaktadır. Total Station, ve meteorolojik istasyonlar her iki saatte bir sahaya dağılmış prizma noktalarına ölçüler yaparak GeoMoS'a aktarmakta, GeoMoS ise mevcut veri ile eski verileri karşılaştırarak, hem prizmanın ilk kurulduğu günden bugüne kadar olan değişimlere göre, hem de belirli bir zaman aralığına kadar, örneğin geçmiş bir ayki değişime göre alarmlar oluşturarak, yetki seviyelerine göre saha ve merkez yöneticilerine bilgi göndermektedir. Daha sonra günlük olarak bu verileri VDV web uygulaması aracılığı ile erişim yetkisi tanımlanmış yönetici ve saha ekiplerine sunulmaktadır.

 

https://issuu.com/platinonline/docs/platin_maden_eki_nisan16?e=15831278/34582615Haber Albüm