Leica SpiderQC

Leica SpiderQC

Leica GNSS Spider’ı tamamlayan kalite izleme yazılımı.

Leica SpiderQC GNSS Veri Değerlendirme Yazılımı

GNSS Referans İstasyonu Ağlarında Kalite Kontrol ve Performans Analizi için Yazılım

 

Çok Amaçlı
Leica SpiderQC çok amaçlı bir GNSS verileri değerlendirme aracı olup aşağıdakiler için kullanılabilir:

* Yer Değerlendirme ve Kalite Kontrol

* RTK AĞ Performansı İzleme

* Referans İstasyonu Bütünlüğünü İzleme

* Deformasyon Görüntüleme

* RINEX verileri yönetimi (birleştirme, seyreltme)
 

Tüm GNSS Referans Ağları için Uygun
Leica SpiderQC, GPS (L2C ve L5 dahil) GLONASS, BeiDou ve Galileo (AltBOC dahil) verilerini önde gelen tüm referans istasyonu yazılımlarınca desteklenen standart RINEX formatında işler. Leica SpiderQC tüm referans istasyonu ağları için mükemmel yardımcınızdır. Ağ operatörünün etkili şekilde ağ kalitesini izlemesine imkan verir. GNSS Spider referans istasyonu yazılımının üstün performansı ve esnekliğiyle, ve GR ve GM serisi alıcılarıyla Leica Geosystems GNSS Referans İstasyonlarına yeni bir standart getirmiştir.

İstasyon Değerlendirme

Leica SpiderQC referans istasyonunuz için en doğru lokasyonu seçmenize yardımcı olur. Kod ve faz multipath’ini değerlendirmek, parazit ve sinyal bozulmalarını kontrol etmek, veri kalitesini ve bütünlüğünü ölçmek ve çok daha fazlası için kullanabilirsiniz. GNSS verilerinizin niceliğini (izleme bilgileri, veri boşlukları), kalitesini (döngüsel kaymalar, multipath, SNR) ve formatını (RINEX standardına uygun) doğrulamak için Kalite Kontrol özelliğini kullanın.

GNSS Referans İstasyonu Verilerinin Otomatik Analizi
Referans istasyonu ağları çok büyük miktarda veri oluşturur. Kapsamlı analiz ve raporlama araçları olmadan bu verilerin detaylı analizi mümkün değildir. Leica SpiderQC, referans ağının ham veri ürünlerine ilişkin kalite verilerinin denetimi, bildirimi, görüntülenmesi ve dağıtımı için isteğe göre hazırlanan kapsamlı araç seti sunar. Trafik ışığı sembolleri ve diğer grafikler kullanılarak durum bilgileri bir bakışta görülür. Daha detaylı araştırmalar için HTML bazlı raporlar, web sayfaları ve grafikler oluşturulabilir.

RTK Ağ Performansı İzleme
Leica SpiderQC’nin NOVA ( Network Online Visualisation of Accuracy – Ağ Doğruluğun internet üzerinden Görselleştirilmesi) özelliği ağınızdaki tek referans ve ağ RTK konumlandırmasının konumsal ve zamana bağlı kalitesini görselleştirmenize imkan verir. Gerçek zamanlı haritalar artık/kalan iyonosfer ve troposfer/yörünge hatasının dağıtımını göstererek ağ durumunu izlemenize ve ağdaki sorunlu alanları tespit  etmenize imkan verir. Yenilikçi NOVA haritaları hem ağ düzeltmeleri kullanan RTK gezicisi kullanıcıları için hem de tek referans istasyonu (en yakın istasyon) düzeltmeleri için artık hatanın tahmini seviyesini gösterir. NOVA haritaları ağ operatörlerine ağ düzeltmelerinin kullanıcılarına sağladığı faydayı ölçme imkanı verirken olası sorunlu noktaların tespitine olanak sağlar. Ağ kullanıcıları haritaları web üzerinde görebilir böylece ağ tarafından sağlanan düzeltmelerin kalitesi güvence altına alınmış olur ve ölçümlerin özel konumuna ilişkin en yakın yer kullanımı ve ağ RTK düzeltmeleri arasında karar verilebilir.

Referans İstasyonu Bütünlüğünün İzlenmesi
Leica GNSS Spider Gerçek Zamanlı Konumlandırma ya da ağda sabit bir gezici kullanarak Leica SpiderQC ağdaki düzeltmelerin kalitesini ve geçerliliğini izleyebilir. Hizmetin bütünlüğünü ölçmek ve eşik aşıldığında uyarı almak ve dolayısıyla uygun düzeltmenin yapılmasını sağlamak için doğruluk, prezisyon, güvenilirlik vb. gibi farklı istatistikler kullanılabilir.

Deformasyon Görüntüleme
Referans istasyonlarınızın veya kritik altyapıların hareketlerini tespit etmek ve görüntülemek için Leica SpiderQC kullanın.

Leica SpiderQC; Leica GNSS Spider ve Bernese ile standart NMEA ve SINEX formatlarını destekleyen diğer yazılımlar da dahil olmak üzere çok çeşitli yüksek hızlı gerçek-zamanlı ve post proses konumlandırmayla entegre olur. Yazılım; referans istasyonları, köprüler, barajlar, toprak kaymaları vb. için esnek görüntüleme çözümü sunmak üzere birleştirilir. Leica Nivel 210 inklinometreyle alınan yüksek prezisyonlu eğim ölçümleri GNSS verilerini tamamlamak üzere kullanılabilir. Boylamsal, enine, X, Y, Z, 2B ve 3B yer değişimleri ve çok daha fazlası gerçek zamanlı olarak hesaplanır ve zaman serisi, serpme çizim ve vektör haritalar olarak ekranda ve webde görüntülenebilir. Veri filtreleme ve arşivleme özellikleri de mevcuttur.

Limit Kontrolleri ve Mesajlaşma
Her boylamsal, enine, yükseklik, 2B ve 3B yer değişimi, yüksek doğruluk, bulunabilirlik durumu, x-eğimi ve y-eğimi için herbir görüntülenen alan için ayrı olmak üzere üç seviyeli mutlak limit kontrolleri tanımlanabilir. Esnek mesajlaşma sistemi e-posta, SMS ve komut satırı işlemlerinin herbir limit kontrolü ve sistem mesajıyla ilişkilendirilmesine imkan sağlar. Herbir alan/sensör/çözümün mevcut bağlantı ve trafik ışığı durumu gösterilir.

Standart Veri Formatları
Leica SpiderQC; RINEX (2.x, 3.x), SINEX, IONEX ve NMEA GGA, GNS, GGQ ve LLQ de dahil olmak üzere standart veri formatlarının yanı sıra özel Leica formatlarıyla çalışır. TCP/IP, seri ve SQL veritabanı iletişim linkleri desteklenir. Leica SpiderQC ve Leica GNSS Spider ve Leica SpiderWeb arasındaki doğrudan link sayesinde sistem konfigürasyonu hızlı ve kolaydır.