Kıtalar Birleşti

Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki trafiği azaltacak olan 3.köprü İstanbul'un refah ve ekonomik büyümesinin de bir sembolü

300 m'yi aşan yükseklikteki  iki sütun çifti üzerine yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşaatında, pek çok ölçüm, kontrol ve deformasyon ölçümleri için Leica Viva TS15, TM30 total stationlar, GS15 GNSS alıcısı ve diğer başka Leica Geosystems ölçme teknolojileri kullanılmıştır. Özel bir tasarıma sahip köprüde özel bir çalışma da Leica Nova Multi station MS50 ile gerçekleştirilmiştir. Total station ve lazer tarama teknolojilerini birleştiren Nova MS50 sayesinde yüksek prezisyon ve doğrulukla konumlandırma ve lazer tarama uygulamalası gerçekleştirilebilmiştir. Nova MS50 lazer tarama fonksiyonuyla sütunlar taranarak elde edilen gerçek yüzey mimari planlarla karşılaştırılabilir.

Köprü İnşaatında En Yüksek Köprü Ayakları

4 dev sütun bu köprünün altyapısını bağlar.  322 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek asma köprü ayağıdır.  Yandan tasarlanan iki sütun çifti köprünün üstünü tamamlar ve iç kısımları boştur.

Sütunlar her gün yaklaşık 2,5 metre büyümüş, sapmaları sürekli olarak kontrol etmesi gereken mühendisler için zorlu bir çalışma olmuştur. Dizaynda en ufak sapmalar  köprü inşaatının sonraki aşamalarında büyük etkilere neden olabilir. 

Köprüde beton yüzey sapmalarını belirlemek için Leica Nova MS50 cihazının lazer tarama fonksiyonu ve uzun mesafeli ölçümü kullanılmış ve Leica Cyclone nokta bulutu yazılımı ile işlenmiştir. Taranan verilerde en yüksek doğruluğu elde etmek amacıyla MS50 kontrol noktaları üzerine kurulmuş, Leica Viva GS15 GNSS statik gözlemleri kullanılmış ve Leica GeoOffice'lede işlenmiştir.

Bu çalışmada karşılaşılan ekstra zorluklardan biri de zorlu çevre koşulları olmuştur. Boğaz Köprüsü Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlamakta olup işçilerin kış ayları boyunca sürekli olan soğuk kuzey rüzgarlarına ve ayrıca sis ve neme karşı da mücadele etmesi gerekmiştir. Bu projede kullanılan tüm Leica ekipmanları  tüm bu zorluklarla kolaylıkla başa çıkabilmiştir.

Leica Nova MS50, –20°C ila +50°C sıcaklıklarda çalışabilmekle birlikte, IP65 standardında toz ve su geçirmezdir.

Yüksek Kaliteli Ölçümler

İşin büyük kısmı yerdeki üç kontrol noktasından yapılmıştır. Bunların ikisi sütunlara net görüş sağlamak üzere tepelerin yanına konumlandırılmış ve değişiklik kontrolleri haftalık olarak yapılmıştır. Sapmaların mimarı dizaynlarla karşılaştırılması için koordinatların sabit olup olmadığı kontrol edilmiştir.

Ayrıca sütunların düşey güzergahları da Leica TS30 total  station cihazları kullanılarak kontrol edilmiştir. Ölçümler son-durum planlarının gerçek-zamanlı doğruluğunu teyit maksadıyla inşaat boyunca farklı konumlardan yapılmıştır.

Kontrol noktaları üzerine Leica Nova MS50 kurulmuş, bir tarama penceresi tanımlanmış ve 150 m'yi aşan bir mesafede her 100 m'de 1 cm yoğunlukla nokta bulutu ölçülmüştür. Sütunların her kenarından tarama verileri alındıktan sonra,  Leica MultiWorx'de üretilen düşey dilimler dizayn (CAD) verilere göre kontrol edilmiştir. 

Hızlı ve Doğru Taramalar

Ölçüm müdürü Yaşar Hacıeyüpoğlu şu açıklamada bulunmuştur: "Bu proje için gerekli olan doğru uzun mesafeli ölçümleri yaparken  Leica Nova MS50 ve Viva GS15 GNSS alıcılarına güvenimiz tamdı. Nova MS50, gerekli mesafede doğru ve hızlı tarama yapan tek cihaz."

 

“Leica Geosystems bu projede ana yüklenici inşaat firması ICA'ya işbirlikçi ortak olarak rol almıştır. HYUNDAI Eng. ve ölçüm ekibi, ENDEM Cons Leica Geosystems ürünlerini kullanmış olup üreticiden ve piyasa liderinden daima alabilecekleri destek, eğitim ve hizmete her zaman güvenmektedirler.”Haber Video