HKMO Referans İstasyonu

HKMO, Leica GR30 Referans İstasyonunu Kullanıma Sundu

Dünyada ve ülkemizde coğrafi/mekânsal veri üretimi ve değerlendirme çalışmaları için referans konum bilgisi üreten sürekli gözlem yapan sabit GNSS referans istasyonlarının, meslektaşlarımızın gerçekleştirdikleri çalışma, uygulama ve araştırmalara artan katkısını dikkate alan Odamız; IGS ve EUREF başta olmak üzere uluslararası, ulusal ve yerel ağların entegrasyonuna yönelik çalışmaların aktifleştirilmesi, üye ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilen GNSS temalı donanım/yazılım meslek içi eğitimleri, meslektaşlarımızın GNSS’ye dayalı uygulamaları için ücretsiz veri ve hizmet sunmak, uydu tabanlı konum belirleme faaliyetleri için farklı sektörel gelişim alanları yaratmak vb. amaçları ile uluslararası standartlara sahip bir referans istasyonunun Odamız Genel Merkez binasının çatı bölümüne tesis edilerek kurulması ve tescil edilerek işletilmesi kararını almış, görevlendirilen bilimsel komisyon tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Leica GR30 alıcı ve Leica AR10 anten sistemi ile “HKMO Sürekli Gözlem Yapan Sabit GNSS Referans İstasyonu”nun kurulumu tamamlanmış, istasyon ölçüm/arşivleme faaliyetlerine başlamış ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’nin ‘Sabit GNSS istasyonları ve kullanılması’ başlıklı 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca yasal kullanımı için 07 Mart 2022 tarihinde T.C. Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından onay işlemi yapılarak tescil edilmişti.

Sürece dair Odamız ve bilimsel komisyon tarafından yürütülen çalışmalara, HKMO GNSS Referans İstasyonuna dair teknik özelliklere ve tüm bilgi ve dokümanlara https://www.hkmo.org.tr/genel-merkez/haberler/detay/100693 adresinden erişebilirsiniz.

Gelinen süreçte, GNSS’ye dayalı uygulamalar için ücretsiz veri ve hizmet sunma amacımıza yönelik gerekli teknik altyapı çalışmalarımız tamamlanmış ve bu doğrultuda https://gnss.hkmo.org.tr/ web sayfası oluşturulmuş olup HKMO GNSS Referans İstasyonunun kaydettiği ve ana sunucuda arşivlenen veriler 15 Eylül 2023 tarihi itibarıyla kullanıma sunulmuştur.

Yüksek frekansta (20 Hz) veri toplama/kaydetme yeteneğine sahip olan istasyonun ana sunucuda arşivlemeye başladığı ve kullanıma sunulacak olan 1sn / 1 saat kayıt aralıklı (RINEX versiyon 3.04), 30 sn / 1 gün kayıt aralıklı (RINEX versiyon 3.04), 20 Hz (0.05 sn) / 1 saat kayıt aralıklı (RINEX versiyon 3.04) ve 30 sn / 1 gün kayıt aralıklı (RINEX versiyon 2.11) verilere erişebilmek için yukarıda anılan web sayfamızda yer alan “Kayıt” sekmesi üzerinden belirtilen açıklamalar doğrultusunda kayıt yapılması yeterli olacaktır. Kayıt sırasında verilecek bilgiler Odamızca kontrol edildikten sonra her bir kullanıcı için oluşturulacak kullanıcı adı/şifre bilgileri, kullanıcının kayıt sırasında belirttiği e-posta adresine gönderilecek olup kullanıcılar edindikleri kullanıcı adı/şifre ile birlikte anılan web sayfamızdaki “Giriş” sekmesi üzerinden verilere erişebileceklerdir.

Kaynak: https://www.hkmo.org.tr/genel-merkez/duyurular/detay/102202