Maden Sahalarının Vazgeçilmezi WingtraOne

Muhteşem görüntü kalitesi, yüksek kapsama alanı ile maden uygulamaları için en iyi çözüm

Maden Sahaları, Artık İHA’lar İle Ölçülüyor

Bilgi teknolojilerinin gelişim süreci, yoğun verilerin paraya en hızlı dönüştüğü sektörlerden olan madencilik sektörüne de olumlu yansımaya devam ediyor. Üretim proseslerinin miktar analizleri, iş gücü ve maliyet hesabı açısından son derece önemli bir yer teşkil ederken, böylesine önemli analizler için gerekli veri ve bilginin üretimini hızlandırmak, işletmecilerin olmazsa olmazlarından... Büyük sahalardaki hassas üretim miktarlarının tespitinden daha sonraki dönemlerde üretilecek rezerv hesaplarına kadar gerekli olan bu bilgiler haritalardan, haritalar ise insansız hava araçları ile havadan çekilmiş görüntülerden, çok kısa sürelerde elde edilebiliyor.

 

Fotogrametrinin Dönüşü

Fotogrametrik yöntemlerle harita üretimi eski dönemlerden beri var olan bir yöntemdi aslında... Ancak bu yöntem, genellikle uçaklarla ilgili maliyet kaygılarından ötürü büyük ölçekli harita üretiminde pek tercih edilmemekte, daha çok ülke ve bölge bazlı, küçük ölçekli haritaların üretiminde ekonomik ve verimli olabilmekteydi. Yakın zamanda insansız hava araçlarının gelişmesi ile fotogrametri bilimi başka bir yönelim kazanmış, maliyet kaygıları bertaraf edildiğinden dolayı da daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Artık büyük ölçekli harita bilgileri ve 3 boyutlu arazi modelleri birkaç saat gibi kısa sürelerde üretilebilirken, yersel ölçme yöntemlerinden çok daha az bir maliyetle daha hassas verilerin üretimi mümkün hale gelebilmektedir.

 

Haritanın Yanında 3 Boyutlu Sayısal Arazi Modeli

Sayısal teknolojinin de devreye girmesi ile fotogrametri sadece ölçekli fotoğraf ve halihazır harita üretimiyle kalmaz. Aynı iş akışının sonunda 3 boyutlu sayısal arazi modellerini de ofise taşır. Bu modeller 3 boyutlu fotoğraf gibidirler. Dolayısıyla teknik harita diline hakim olmaksızın maden sahanız hakkında çok kolay bilgi sahibi olabilir, bunun yanında çok hızlı görsel veya sayısal analizler üretebilirsiniz. Üretilmiş bu coğrafi veriler üzerinden kesit, kübaj, bakı, yağmur ve göllenme, heyelan riski vb. coğrafi analizleri hızlı bir şekilde üretebilirsiniz.

 

Drone mu, Yoksa İHA mı?

Bu sorunun doğrusu aslında şu şekilde olmalıdır: “Multikopter mi, yoksa sabit kanatlı İHA mı?” Her iki tip hava aracı da aslında DRONE veya İHA olarak anılabilir. İnsansız hava araçları esasen fotogrametride kullanılan birer hava platformudur. Havadayken işin gereklerine en uygun görüntüleri alabilmek, bu platformların havadaki operasyonel yetenekleri ile mümkündür. Dolayısıyla hava aracının yapısı, üretilmek istenen veriye göre kriterlenebilir. Multikopter olarak isimlendirilen ve yere paralel en az 4 tane döner kanattan (pervane) oluşan cihazlar, havada daha kontrollü bir uçuş sağlayabilirler. Dikey ve yatay her yöne kullanıcı kontrolü ile hareket edebilirken, gerektiğinde havada sabit olarak kalabilirler. Şüphesiz ki bütün bu operasyonel yetenekler, bu tür cihazları daha cazip kılar. Ancak motor devrinin enerji tüketimi anlamına geldiği düşünülürse, multikopter cihazlarının havada kalış sürelerinin sabit kanatlı uçaklara göre daha az olduğu görülür. Bu sebeple sabit kanatlı hava araçları, havada süzülerek uçma yeteneğinden dolayı harita üretiminde daha çok tercih edilmektedirler.

 

Wingtra One; Hem Drone, Hem de Bir Uçak!

Dikey İniş/Kalkış (VTOL) özelliği ile Wingtra One, bir multikopter gibi dikey havalanır, uçuş yüksekliğine geldiğinde kendisini yatay pozisyona alarak süzülmeye başlar. Bu yetenek sayesinde görev başına daha hızlı ulaşan Wingtra, hem havada daha uzun kalmayı vadeder, hem de görev sonunda sabit kanatlı diğer uçak modellerinde olduğu gibi sürüklenerek ya da paraşütle inmek gibi riskli yöntemlere gerek kalmaksızın, güvenli bir iniş sağlar. Yüksek çözünürlüklü kamera ve algılayıcılarla donanan Wingtra, aynı zamanda üzerinde taşıdığı hassas konumlandırma (GNSS-PPK) sistemi sayesinde, daha yüksekten uçarak daha büyük alanlarda daha hassas verisi üretimi vadeder.

 

Uçurmak İçin Pilot Olmaya Gerek Yok

Wingtra One, tamamen otomatize edilmiş uçuş planlama algoritmasına sahiptir. Akıllı bir tablet üzerinden siz sadece fotogrametrik parametreleri söylersiniz, Wingtra en optimum uçuş planlamasını yapıp size onaylattıktan sonra kalkar, uçar, görevi tamamlar ve kalktığı noktaya geri döner. Uçuş ile ilgili bütün bu süreci aslında Wingtra kendisi yönetir, size de sadece yaptığınız işe odaklanmak kalır. Bütün bu hava operasyonlarının ardından elde edilmiş özel görüntüler, piksel bazlı görüntü işleme yazılımları kullanılarak ofis ortamında ölçekli fotoğraflara ve 3 boyutlu sayısal arazi modellerine dönüştürülebilirler.

Maden sahalarının vazgeçilmezi WingtraOne...Haber Video