Zeno 20 Kullanımı Hızla Artıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Leica Zeno ürünlerini tercih etti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi, CBS tabanlı bitki örtüsü verisini toplamak ve bitki örtüsünün sınıflandırılması için Leica Zeno ürünlerini tercih etti. Konum kalitesi ve arazi dayanımı kanıtlanmış bir ürün olan Leica Zeno 20 ile birlikte "Zeno Field" ve "Leica Zeno Office on ArcGIS" yazılımları tercih edildi.

Mevcut bitki örtüsünün sınıflandırması ve sağlık durumu vb özniteliklerin toplanması için öncelikle ArcGIS üzerinde mevcut detay sınıfı öznitelikleri kontrol edildi ve sahada toplanmak istenen ek öznitelikler detay sınıflarının veri yapısına eklendi. Odaklanılan başlıca 2 amaç:

1. Detay özniteliklerinin kullanıcı farkından oluşacak veri karmaşasına neden olmamak,

2. Verinin toplandıktan sonra herhangi bir soru işaretine yer vermeyecek şekilde kontrol edilebilmesiydi.

Bu amaçla, "Leica Zeno Office on ArcGIS" ürünü kullanıldı ve Zeno Field yazılımına sadece tek adımda tüm detay sınıfları aktarıldı. Bu eklentiyi kullanmanın kullanıcılara sağladığı diğer başlıca avantajlar da şunlardır:

* Doğrudan veri tabanı mantığı ile çalışır.

* Veri tabanındaki etki alanları (domain) korunur ve Zeno Field'da veri toplarken kullanılabilir.

* Toplanacak veriler saha performansını arttırmak için kısıtlanabilir. Birden fazla kısıtlama yöntemi vardır:

           *  Sadece belirli bir alandaki veriler seçilebilir

           *  Seçilen detay sınıfları "salt okunur" kipte saha yazılımına aktarılabilir

           *  Yalnızca seçilen alanlar (field) saha yazılımına aktarılabilir

           *  Detaylar yalnızca konumları veya yalnızca öznitelikleri güncellenmek üzere yapılandırılabilir

           *  Yalnızca gizli alanlar (tarih, saat, kullanıcı adı vb) toplanacak şekilde yapılandırılabilir

* Her veri toplama süreci sonrasında otomatik raporlama oluşturulur, raporlar kaydedilebilir, yazdırılabilir

* Semboller ve alt sınıflar (sub-type) Zeno Field'da otomatik olarak oluşur.

* Sahada çekilen geo-etiketleme (geo-tag) özellikli fotoğraflar, veri tabanına ve varsayılan klasöre otomatik olarak aktarılır.

* Online ESRI servisleri kullanılabilir.

İyi günlerde kullanmalarını temenni ediyor, iyi çalışmalar diliyoruz.

 Haber Albüm