Multistation Yardımı ile Roket Fırlatma

NASA Space Launch System'in testin de Leica Nova MS50 kullanıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) en yeni Uzay Fırlatma Sistemi'nin (SLS) testini destekleyen havacılık ve uzay bilim ve teknolojisinden sorumlu Amerikan ajansı artık Leica Nova MS50 MultiStation cihazlarını kullanıyor. Entegre lazer tarama özelliklerine sahip hızlı, prezisyonlu robotik total station cihazları kapsamlı yapısal testler sonucunda, doğru sapma görüntülemeleri sağlayacaktır.

Herbir yapısal test maddesi, bunun bütünlüğünü doğrulamak ve uçuş esnasında maruz kalabileceği yüklere karşı dayanıklı olmasını sağlamak üzere dikkatle değerlendirilmelidir.

NASA, yeni Space Launch System'in (SLS) 2017'deki ilk lansmanı için RS-25 motorlarını ateşlediğinde, SLS sıvı hidrojen tankının bütünlüğü başarı için çok önemli olacaktır. Bu çekirdek sahası 27.6 fit çapında 200 fitin üzerinde olacak ve kriyojenik sıvı hidrojeni ve sıvı oksijeni depolayacak ve motorları besleyecektir.

Testler açık havada iki yapısal test istasyonundan birinde yapılacaktır. Sıvı hidrojen deposunu test etmek için Test Standı 4693 olarak bilinen 66 metrelik çelik bir yapı kullanılacakken, Test Ocağı 4697 olarak bilinen 26 metrelik çelik bir yapı sıvı oksijen tankını test etmek için kullanılacaktır. Bu test standları, hem tankları hem de donanımları lansman süresince sürdürecekleri aynı yüklere ve zorlamalara tabi tutmak için SLS'nin devasa çekirdek kademesinin tanklarını itecek, çekecek ve bükecektir.

Testler esnasında sapmalar açısından tanklardaki çoklu noktalar, 48 saati aşkın bir süre doğru olarak gözlemlenecek, bunu başarmak içinse entegre lazer tarama özelliklerine sahip prezisyonlu robotik total station cihazı olan MultiStation cihazları kullanılacaktır.

Leica Geosystems’in Mühendislik Çözümlerinden Yapısal Görüntüleme NAFTA Direktörü David Rutledge’e göre, NASA hem çok yönlü oluşu hem de diğer total station cihazlarına nazaran üstün doğruluğu nedeniyle Leica Nova MS50’ye yatırım yapmayı sürdürmekte.

David Rutledge “Space Launch System’in yapısal test programı gibi kritik uygulamalar yüksek doğruluk ve üstün performans sağlayan çözümler gerektirmektedir. Test süresi boyunca test konusu maddenin deformasyonunun Leica Nova MS50 ve Viva TS15 total station cihazları ile kapsamlı olarak gözlemlenmesi yüksek doğruluklu veriler alınmasını sağlayacak ve dolayısıyla NASA mühendislerinin roketin performansını görüp anlamasına yardımcı olacaktır. Marshall Uzay Uçuş Merkezi’nde devam eden bu süreçte rol almaktan ötürü heyecanlıyız” dedi.Haber Video