Leica Pegasus: Backpack

Yer altı maden işlerinde veriminiz artsın

İsviçre Sessa’daki altın madeni 1858’den 1952 yılına kadar faaliyet göstermiştir. Faaliyet gösterdiği son yıllarda (1950-52) 500 kilograma kadar altın çıkartılmıştır, ki bu 2 milyon İsviçre Frankına tekabül eder. Ancak bununla birlikte, yüksek yoğunluklu altın ve gümüşe rağmen geleneksel yöntemlerle maden çıkartmanın toplam maliyeti yeterli gelir sağlanmasını engellemiştir. Bu sebeple maden kapatılmış ve bugüne kadar kamunun erişimine kapalı kalmıştır.

Madeni bölgenin tarihi ve kültürel göstergesi olarak korumak ve muhafaza etmek üzere madeni kurtarmak için son dönemlerde yerel topluluklar fon sağlamıştır. Ölçmeciler 4 tabanda 2000 metreden fazla galerisini keşfetmek üzere maden şaftının haritasını çıkardılar ve aynı zamanda su altında kalmış yeni bir kuyu keşfettiler. Ölçmecileri ilgilendiren maden kısmı 400 m uzunluğunda ve 346 m’lik bir ana tünel içeriyor. Galeriler tarihi özellikleri bozulmadan kurtarılacak ve kamuya açık hale gelecek. Kurtarma çalışmaları iç ve dış alanlar şeklinde ayrıldı.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) Geomatik bölümünde master yapan bir grup öğrenci yaptıkları çalışma ile Sessa’daki altın madenini farklı teknolojilerle ölçmekteler. Bunlardan biri de Leica Pegasus:Backpack Öğrenciler bu metodları karşılaştıracak ve Ocak ayında sonuçları rapor halinde sunacaklar.

 

Pegasus:Backpack’in Avantajları

Bu proje kapsamında diğer ölçüm metodlarına kıyasla Pegasus:Backpack’in avantajları karşılaştırıldı:

* Hızlı veri yakalama: Maden dışında ve içinde toplam veri yakalama süresi 15 dakika

* Verilerin hızlı işlenmesi: 45 dakikada LiDAR RGB nokta bulutu sağlama ve genel görüntülerle artı 90 dakika

* Gölgede kalan alan yok

* RGB bilgileriyle birlikte yoğunluklu LiDAR verileri

* Doğrudan georeferanslandırma: GNSS anteni sayesinde kullanıcılar verileri doğrudan veya yerel koordinat sisteminde işler

* Görüntüler: Lojistik veya güvenlik açısından önemli bilgilerin (örneğin; boruların veya kabloların durumu vb.) çıkartılması ve için resimler çok önemlidir.

 

Madenin içindeki boruların görüntüleri ve 3B nokta bulutu

 

Pegasus:Backpack ile alınan tüm veriler 3B modeli oluşturacak ve bu model şu amaçlarla kullanılacaktır:

* Turistik bilgi amaçlı olarak tünelin haritalandırılması ve tanıtılması

* Güvenlik gerekçeleriyle tünel şaftının haritalandırılması ve analiz edilmesi

* Sanal bir 3B “fly through” navigasyon deneyimi oluşturulması

Müzede sergilenecek 3 Boyutlu ve ölçekli model oluşturulması

Görüntü toplamanın avantajlarından biri de duvardaki işaretlerin net olarak tespitidir

 

Sessa Altın Madeninin konumlandırılmış nokta bulutu ve görüntülerinin alınması

 

Pegasus:Backpack’in Maden Uygulamalarında Kullanılması

Aktif maden alanları dinamik ortamlardır. Madenler sürekli değişir ve geleneksel ölçüm teknikleri çok zaman alabilir. Pegasus:Backpack sayesinde ise eksiksiz ve doğru veriler alınarak maden yönetimi daha kolay hale gelir; ölçüm bilgileri diğer ortaklarla da kolayca paylaşılabilir ve onların da bu verileri analiz etmesine imkan sağlanır.

Bunun yanı sıra tünellerde son derece kısıtlayıcı trafik seçenekleri sebebiyle çalışma risklerinin azaltılması için hızlı ve periyodik ölçüm yapılması önemlidir. Pegasus:Backpack maden değişimlerini görüntüler. Bunları gerçek-zamanlıya yakın biçimde sunar; bu sayede de gereken en düşük kapasiteyle en iyi senaryo bulunabilir. Doğrudan Pegasus:Backpack ölçümünden çıkartılan veriler şunlardır:

* Detaylı haritalar: Tünel uzunlukları, yönler, tünel kesitleri vb.

* Boruların ve boru bağlantılarının durumu (görüntüler aracılığıyla)

* Kabloların, elektrik panolarının ve bağlantılarının durumu (görüntüler aracılığıyla)

* Güvenlik altyapısının durumu (lidar ve görüntüler aracılığıyla)

* Ulaşım sisteminin durumu; örneğin; raylar vb. (lidar ve görüntüler aracılığıyla)

* Duvarlardaki işaretlemelerin ve diğer uyarı ve bilgilerin değerlendirilmesi (lidar ve görüntüler aracılığıyla)

 

Backpack verileriyle elde edilen veya üretilen diğer önemli bilgiler ise şunlardır:

* Çeşitli amaçlarla 3B modelleme (mühendislik, turistik, güvenlik)

* Hacim hesaplamaları: Kaya çıkartma hacmi, iç-dış kaya taşıma, yeni tünel kesitleri vb.

* Çatlakların/kırıkların analizi ile değerlendirme (hem kazı stratejileri hem de stabilite analizi için)

* Ulaşım stratejileri: Araçların/aygıtların yer değiştirmesi ve depolama

* Maden içindeki çalışmaların çok daha etkili organizasyonu

 

Valerio Marini

Müşteri Hizmeleri & Destek – Mobil Haritacılık

Leica GeosystemsHaber Video