BUSKİ Sabit GNSS Ağı

BUSKİ, Türkiye'de ilk GNSS sabit referans istasyonlarından birisini kurarak gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürmüştür.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi BUSKİ, kuruluşundan bugüne kadar, Bursa halkına daha iyi hizmet sunabilmek için onlarca öncü yatırıma imza atmıştır. Haritacılık faaliyetlerinde de bugüne kadar teknik ve teknolojik öncülüğünü sürdürmüştür. Tüm Bursa ilinde altyapı projelerinin doğru ve zamanında yürütülmesi  için havadan çekilen fotograflar kullanılarak (fotogrametrik yöntem ile) harita altlığı üretimi projesi M1 Ekim 1996 tarihinde başlamış,  bu yılda 5. si olan M5 devam etmektedir.

Gelişen teknolojiler ile birlikte BUSKİ uydu bazlı konumlama tekniği olan GNSS'i (Yaygın bilinen adı ile GPS) en erken dönemlerden beri kullanamaya başlamıştır. Türkiye'de haritacılık amaçlı GNSS destekli ilk ağ Bursa'da kurulmuştu. BUSKİ'nin hizmet üretim zincirlerindeki büyüme, kurumun çalışmalarını daha hızlı bir şekilde organize etmelerini gerekli kılmış, bu da güncel ve doğru konumsal veri ihtiyacını artırmıştır. BUSKİ, Türkiye'de ilk GNSS sabit referans istasyonlarından birisini kurarak ta gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürmüştür. Bu istasyon, sahadaki gezici GNSS kullanıcılarına cm hassasiyetinde konum bilgisi göndermekteydi.

6360 sayılı “on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun” ile BUSKİ'nin hizmet sınırlarının genişlemesi ile kurulan bu tek istasyon yetersiz kalmış ve tüm Bursa ilinde faaliyet gösterecek nitelikte BUSKİ Sabit GNSS Ağı, kısa adı ile BUSAGA faaliyete girmiştir. BUSAGA ile gerek tüm Bursa ilinde koordinat birliği ve güvelilir konum sağlamak, gerekse de harita büroları başta olmak üzere GNSS düzeltme ihtiyacı duyan kullanıcıların verimli çalışması sağlanmıştır.

BUSAGA projesi ile sadece haritacılık faaliyeti yürüten bürolar için değil, Bursa ili ve çevresindeki bölgede yürütülen, deprem araştırmaları, meteorolojik araştırmalar, tarihi yapıların deformasyonlarının incelenmesi, araç takip sistemleri, tarımsal faaliyetleri çevre koruma  faaliyetleri, ve Bursa'dan geçen ve geçmesi öngörülen büyük yatırımlar da faydalanabilecektir. 

BUSAGA sisteminden faydalanmayı talep eden kullanıcılar http://busaga.buski.gov.tr/spiderweb web sayfasından kayıt olabilecekler, talep ettikleri hizmetleri, bu sayfadan ulaşabilecekleri Kullanıcı Hizmet Yönetimi – SBC ekranından takip edebileceklerdir.

http://www.buski.gov.tr/tr/haber/buskiden_bursaya_buyuk_hizmet__831Haber Albüm